II Encontros Cidade da Coruña, 2009:

>> Intervención de María Reimóndez: Por min e polas miñas compañeiras. Visibilidades e invisibilidades das escritoras en Galicia

>> Debate con María Reimóndez