SorbonneReimondez

O próximo día 7 de abril María Reimóndez participará nas Tardes de Estudo “Música sobre todas as cousas” organizadas pola Universidade da Sorbona.

Un encontro entre investigadoras/es e artistas onde mostrarán a súas experimentacións coa música e a lingua. María Reimóndez falará de escrita e música e, en particular, das súas colaboracións con Mercedes Peón.

A intervención terá lugar ás 14:30h no Centre Censier 13, rue Santeuil 75005 Paris Amphi D.03