III Encontro de Novos/as Escritores/as: Entre dous séculos. 2008.

Mesa IV: Literatura, sociedade e nación.

>> Intervención de María Reimóndez (I) na Mesa IV: Literatura, sociedade e nación

>> Intervención de María Reimóndez (II) na Mesa IV: Literatura, sociedade e nación