Este é un dos traballos que María Reimóndez realizou como intérprete no mes de outubro. As xuntanzas de proxectos europeos adoitan ser xornadas intensas de traballo nas que cómpre documentarse con algo de antelación sobre os temas do proxecto, dado que as e os participantes falan sobre o traballo xa realizado. Son xuntanzas de intervencións curtas e moitas veces hai que lembrar… que cómpre acender o micro para falar!!

(A foto atopeina <a href=”Foto Gratis“>aquí)